NGÔI NHÀ CHO WEBSITE CỦA BẠN

CHỈ TỪ 65.000Đ / THÁNG

Đăng ký tư vấn

BẢNG GIÁ CLOUD HOSTING

Tiết kiệm hơn khi mua nhiều năm

CÁ NHÂN

(Giá chưa bao gồm VAT)
65,000 đ / Tháng
 • SSD Storage: 1.5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: Không giới hạn
ĐĂNG KÝ

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

(Giá chưa bao gồm VAT)
100,000 đ / Tháng
 • SSD Storage: 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 2
 • Addon domain: 1
 • Park domain: Không giới hạn
ĐĂNG KÝ

CHUYÊN NGHIỆP

(Giá chưa bao gồm VAT)
135,000 đ / Tháng
 • SSD Storage: 3 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 3
 • Addon domain: 2
 • Park domain: Không giới hạn
ĐĂNG KÝ

CHUYÊN NGHIỆP++

(Giá chưa bao gồm VAT)
210,000 đ / Tháng
 • SSD Storage: 5 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 4
 • Addon domain: 3
 • Park domain: Không giới hạn
ĐĂNG KÝ

DOANH NGHIỆP

(Giá chưa bao gồm VAT)
270,000 đ / Tháng
 • SSD Storage: 7 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 4
 • Addon domain: 3
 • Park domain: Không giới hạn
ĐĂNG KÝ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

(Giá chưa bao gồm VAT)
380,000 đ / Tháng
 • SSD Storage: 10 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Sub-domain: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • FTP: Không giới hạn
 • Database: 6
 • Addon domain: 5
 • Park domain: Không giới hạn
ĐĂNG KÝ
img

Đăng ký email

Đăng ký để nhận bảng báo giá tốt nhất