Cloud Hosting Linux

Sử dụng ổ cứng SSD . Cam kết online 99.9%
Công cụ quản trị Hosting và Phần mềm có bản quyền

Cloud Host 1 - Linux Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
69.000
đ/tháng

Dung lượng đám mây 1.000 MB

Băng thông 15 GB

Website 1

Bảo mật website (SSL) Không

Cloud Host 2 - Linux Thêm lưu lượng lưu trữ cho trang web phát triển
100.000
đ/tháng

Dung lượng đám mây 2.000 MB

Băng thông 30 GB

Website 1

Bảo mật website (SSL) Miễn phí

Cloud Host 3 - Linux Tăng lưu trữ và băng thông
125.000
đ/tháng

Dung lượng đám mây 3.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Website 1

Bảo mật website (SSL) Miễn phí

Cloud Host 4 - Linux Thêm website và không còn lo về băng thông
149.000
đ/tháng

Dung lượng đám mây 5.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Website 2

Bảo mật website (SSL) Miễn phí

Bao gồm Tên miền năm đầu .xyz

Cloud Host 5 - Linux Thêm website, thêm lưu trữ
239.000
đ/tháng

Dung lượng đám mây 7.500 MB

Băng thông Không giới hạn

Website 4

Bảo mật website (SSL) Miễn phí

Bao gồm Tên miền năm đầu .xyz

Cloud Host 6 - Linux Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
409.000
đ/tháng

Dung lượng đám mây 15.000 MB

Băng thông Không giới hạn

Website 6

Bảo mật website (SSL) Miễn phí

Bao gồm Tên miền năm đầu .xyz