Tuyển dụng

Sứ mệnh của Nextweb là làm cho hình ảnh của doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp hơn thông qua việc thiết kế website và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu độc đáo, mang bản sắc riêng và hiệu quả trong việc thuyền thông và tìm kiếm khách hàng. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách tuyển dụng các ứng viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực. Nếu bạn là người yêu thích công việc sáng tạo, dày dạn kinh nghiệm trong việc thiết kế và lập trình, có khả năng làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng đòi hỏi chặt chẽ về tiến độ hãy gia nhập với chúng tôi.

Tuyển dụng chuyên viên Copywriter

Tóm tắt nhiệm vụ: Nhận yêu cầu và thực hiện một cách sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ các dự án về copywrite gồm: đặt tên, sáng tác slogan/tagline, viết bài quảng cáo, PR, nội...